Jashar Pasina albanska kula (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 02-1004/67

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Hadži Zekina kula (utvrđena kamena kuća) u selu Lešane, je arhitektonska izgradnja sa kulturno - istorijskim vrednostima, podignuto sa strane Hadži Zeke, dobro poznati iluminator. Izgradnja je sprovedeno na drugom delu 19. veka. Kula je poslužila za upotrebe Hadži Zekine porodice. To je dvo spratna utvrđena kuća, sa isprepletanim elementima urbanog i ruralne arhitekture. Ova arhitektonska sinteza elemenata je vidljiv na otvorenom i zatvorenom prostoru zgrade. Kula je tipična za varijaciju sa kamenom podu, izranja iz perimetričnog bočnog zida na jugoistočnom uglu. Otvoren balkon je karakteristično obeležje ove kamene konstrukcije koja proizilazi iz južnog fasada perimetričnog zida. Unutrašnjost kule je ukrašen sa urezanim drvenim plafonom. Korišćeni Materijal za izgradnju ove kule, su: cigle, kamen , drveto, takodje korišćen je krečni malter. Ova kula, prošla je kroz nekoliko transformacija, I nije sacuvala prvo bitno stanje. Kula je obnovljena u 2009 godine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000597

Naziv: Jashar Pasina albanska kula

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Selo Lješane

Lokacija: Lješane

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Leshan

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.