Ali Bajraktarijeva Kula (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Ali Bajraktarijeva Kula U centru sela Vranoc, u kompleksu kule nalazi se kula albanskog patriota za nacionalno pitanje Ali Bajraktari, koja datira iz druge polovine XVIII veka. Dakle, ova konstrukcija P + 2, osim arhitektonskih, etnografskih vrednosti, ima poseban istorijski značaj. Pravougaona kula imala je stambenu funkciju i prosirila se na tri etaže. Prizemlje ima funkciju štale, dok je na prvom spratu je bioodžak, hodnik i spavaće sobe, dok je na gornjem spartu bila gostinska soba i dišeklek. Izgradnja vršena od tesanog kamena i drveta. Kula pripada dišeklek vrstu kamena koji izlazi iz jednog ugla zgrade. Od glavnog obima kule toalet je projektovansa strane višeg sprata. Karakteristika ove kule je streha, koja se sastoji od tri sloja kamena. Ima četvorostrešni krov pokriven crepom. Spojeno sa zgradom nalazi se ulazna kapija kule sagrađena od tesanog kamena, pokrivena sa širokim tendom, koja se sastoji od velikih ulaznih vrata za kočije, oba sagrađenim sa lukovima od kamenja. Tokom posljednjeg rata kula je spaljena. Ali u 2004. godini videvši kulturnog i istorijskog značaj kule, ona je obnovljena od strane MKOS. Kulu posećuju značajan broj ljudi.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000590

Naziv: Ali Bajraktarijeva Kula

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Peć

Lokacija: Vranovac-Peć

Poštanski fah: 30170

Naziv ulice: fshati Vranoc

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.