Kuća porodice Arapi (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 04.04.2003

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 2003

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Istorijat

Porodična kuća nalazi se u Istorijskoj Zoni Centra Prizrena, u ulici Sarača, sa prednjom stranom orijentiranom ka jugu. Kuća je sagrađena u drugoj polovini XIX veka i služio je za stanovanje celo vreme. Temelji i zidovi prizemlja u visini do 1-1.5m su izgrađeni od rečnog kamena povezanih krečnim malterom, dok je ostatak gline povezan sa horizontalnim drvetom hatula, gde je debljina je do 80 cm. Zidovi sprata su izgrađeni sistemom bondruk napunjen blatom, povezane glinenim blatom, gde debljina zidova nosioca su do 65cm, dok zidova odvajanja 20 cm. Konstrukcije među-sprata i krova su napravljeni od drveta. Krov je na dve vode pokriven tradicionalnim crepom. Vrata i prozori su izrađeni od drveta. Kuća ima pravougaoni plan. Dvospratna je, izgrađena u obliku simetričnog tipa sa ćoškom. Pristup kući se provodi od puta kroz velika drvena vrata. Ulazak u kuću se obavlja kroz otvoreni hajat. Iznad hajata, između sprata je zatvoreni ćošak sa pet prozora u prednjem delu. Na hajatu i ćošku nalaze se nepokretna oprema, ukrasne tavanice, drveni ormani, juzuluci, stepenište sa trabozanom, police, odžak, "čumlekluk" kupatilo "hamam" itd, kao i pokretna oprema, bakrena posuda, mangal itd. Primetna je tavanica jedne sobe na spratu napravljen kombinacijom drveta i gipsa (štukature). Polje je obojena plavom bojom. U sredini je rozeta obliku osmougaonika, ukrašen cvetnim ornamentima. Unutrašnji vrt je uređen, takođe i mutfak. Danas je kuća još uvek useljiva.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000582

Naziv: Kuća porodice Arapi

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija:

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: “Saraçët”

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.