Džamija u Vlahiji (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

Džamija u Vlahiji se nalazi u istoimenom selu na oko 20 kilometara severno od Mitrovice Širenjem Islama počinje da pojavljuje islamska kultura i umetnost. U arhitekturi džamija, islamska umetnost je bila glavno sredstvo izražavanja, svako umetničko izražavanje realizovano bilo u izgradnji ili funkcionalnim elemenatima je sa sobom nosilo i umetnički karakter. Seoska džamija u Vlahiji je sagrađena u XVII. veku od donatora Hajzera Vlahije. Džamija se koristi i vrlo je posećena od meštana obližnjih sela. Džamija etažiteta S+P je izgrađena na pravougaonom temelju. Temelji i zidovi džamije su izgrađeni od stenovitog kamena očvršćenih horizontalnim drvenim gredama. Konstrukcija četvorostrešnog krova je prekrivena meridijalnim crepom. Munare džamije, podignuto na kamenom temelju, ima cilindrični oblik sa šerefima od metalne ograde i krovom obloženim limom. Interijer džamije se sastoji od sale za molitve, mahvil koji je podignut od sale za molitve na 40- 50 cm i podeljen je drvenom ogradom. Mahvil se prostire na jugozapadnom i severozapadnom delu sale za molitvu, koji formira dve prostorije za molitve u ovom delu a između ova dve prostorije se nalazi prostor koji se završava na ulaznim i izlaznim vratima i nalazi se nasuprot mihrabu (niši) koji je otvoren sa istočnog zida a na delu jugoistočnog ugla se nalazi mimber i hutbe (propovedaonica) rađena od drveta. Svi drveni elementi su ofarbani zelenom bojom. Intervencija u džamiji je bilo sa vremena na vreme. Mehmed Hajzeri iz Vlahije je 1962. godine izgradio munare koje je uništeno početkom druge decenije XX. veka. Inicijativom meštana sela, 2011-2012. godine je izvršena restauracija džamije, sređivanjem ulaza i dvorišta džamije kao i malterisanjem minareta. Transformacija nije bilo.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000531

Naziv: Džamija u Vlahiji

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice: f.sh. Vllahi

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XVII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.