Katolička crkva u Gornjem Vinarcu (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

U selu Vinarce, koje je udaljeno 7- 8 km od Mitrovice, se nalazi kapela koja je sagrađena (prema nekim neobjavljenim istraživanjima) u XIII. veku od strane lokalnih majstora, sa lokalnim materijalom za potrebe lokalnog katoličkog stanovništva. Kapela u Vinarcu je služila za pogrebne obrede. Koristili su ga vernici katoličke zajednice. Ova zajednica se u različitim vremenskim periodima starala i održavala kapelu. Pomoćna crkva- kapela, zajedno sa grobljem u Vinarcu pripada tipu- ruralnog sakralnog arhitektonskog objekta, (P+0) katoličke vere. Jednobočna crkva, sa apsidama od kamene strukture je prekriven čemerom. U drugoj polovini XX. veka su vršene intervencije na krovnom prekrivaću kojom prilikom je čemer prekriven dvostrešnim krovom sa armiranim betonskim pločama kao i intervencije na malterisanju fasada. Do perioda rata 1999. godine, crkvu su koristili pripadnici srpske pravoslavne zajednice, a od tada crkva je van funkcije. U neposrednoj blizini objekta (breg na njegovoj severnoj strani), nalazi se cisterna i rezervoar za snabdevanje pitkom vodom. Prema verovanjima, priča se o mostu blizu crkve. Tokom rata (1998/99), objekat je oštećen (ispisivani su grafiti na enterijeru i eksterijeru, ulazna vrata su porušena, oštećen je sloj maltera na interijeru kao posledica požara i vlažnosti, itd.). Objekat je bio podložan rizicima od prirodnih, fizičkih faktora i socijalno- društvenih promena i bio je u izuzetno lošem stanju, no, zahvalivši se hitnim intervencijama u 2012. godini, čiji je investitor bilo MKOS, objekat je sačuvan od prirodnih nepogoda. Trenutno, crkva je van funkcije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000479

Naziv: Katolička crkva u Gornjem Vinarcu

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.