Kula Salji Kajtazija (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

U naselju Kajtazi, selo Mali Kčić, opština Mitrovica se nalazi dvospratna kula (prema podacima meštana) Salji Kajtazija. Prema podacima dobijenim od Džafera (Rame) Kajtazija, Salihovog brata, veruje se da je kula sagrađena u drugoj polovini XIX. veka od Abaza Kajtazija (dede Saliha Kajtazija). Kule sa etažitetom P+1 ima stambenu funkciju, u dve prostorije su smeštene četiri sobe. Stepenice koje sa prizemlja vode na sprat su kamene građe a na spratu se još nalaze dva kupatila koja su služila isključivo za porodične potrebe. Materijal za izgradnju kule, odnosno kamen, uzet je sa livade u narodu poznate kao “Ceklina livada“, koja je od kula udaljena na oko kilometar. Takođe, treba napomenuti da je kula imala ogradu koja još uvek stoji ali jedan deo iste je veoma oštećen. Porodica Kajtazi je prva porodica koja se naselila u Kčiću i došla je iz Trstene. Radi se o obrazovanoj i rodoljubljevoj, ali i imućnoj, porodici. Ona je na svaku tadašnju inicijativu koja se odnosila na nacionalno pitanje odgovarala finansijski, i to: pomagala je Isi Boljetiniju, Azem Bejti i drugim rodoljubima ali su aktivno učestvovali i u ratovima iz 1912- 1918- 1945. Kula je bila naseljena do 90-tih, a bila je napuštena u periodu do nedavnog rata na Kosovu 1998-1999, kada je bila naseljena sve do kraja rata. Kula je izgrađena na kamenim temeljima, sa konstruktivnim zidovima od tesanog kamena i među-spratnom konstrukcijom, krovom i plafonom od drva sa etažitetom P+1. Otvori za osvetljenje- prozori su pravougaoni i uokvireni kamenim blokovima dok se gornji deo okvira prozora i vrata završava lukom uobličenim od kamena. Četvorostrešni krov je prekriven falsovanim crepom od pečene gline. Na kamenu prednje i bočnih fasada je izrađena po jedna rozeta (simbol sunca) od opeke, dok na zidu gde se nalazi otvor za prozor u obliku puškarnice, iznad iste, nalazi se još jedna petokraka rozeta sa naoštrenim vrhovima. Kula je van funkcije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000464

Naziv: Kula Salji Kajtazija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.