Kompleks Karabaša (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 2003

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Istorijat

Karabaš kompleks se nalazi u jugozapadnom delu Prizrena na levoj strani reke Bistrica. Ovaj kompleks ima veliki istorijski, duhovni i arhitektonski značaj pošto predstavlja najstarije sačuvano groblje u Prizrenu. Stara groblje datiraju iz XV veka dok u prvoj polovini XX veka izgrađena su tri pokrivena turbeta. Turbe Rabia hanuma - Prema natpisu uklesanom u nadgrobnom kamenu sagrađena je 1905 godine. Turbe ima pravougaoni plan, izgrađen ciglama i krečnim malterom kao vezivo. Krov je na četiri vode od drveta prekriven limom, a na vrhu ima profilisani metal "Alam". Unutar turbeta se nalazi groblje u obliku kuba sa nadgrobnim kamenom u obliku cilindra sa kapitelom gde osim natpisa ucrtan u stilu Talik su i motivimi sa cvetnim ukrasima. Turbe Šeh Husein - sagrađena je u ranom dvadesetom veku, u njemu su sahranjena dvoje duhovnih vođa Halvet i Sinan. Ima planimetriju u obliku kvadrata četvrtastog oblika plana, građena od kamena i nepečene opeke - blata. Zgrada je malterisana spolja i iznutra. Konstrukcija krova na četiri vode je od drveta, prekriven limom. Unutar turbeta su dva groba pokrivena sa dva drvena poklopca. Turbe Mustafa Efendi Karabaša- prema usmenim tradicijama se veruje da ponovno sahranjivanje Mustafa Efendi Karabaša je obavljeno negde krajem XVIII veka u gradskom groblju danas poznat kao groblje Karabaša. Tokom ponovnog sahranjivanja izgleda da je izgrađeno turbe sa osmo-ugaonom planimetrijom. Zidovi su izgrađeni od kamena i sa spoljne strane imaju profilizaciju na uglovima i oko otvora. Krov je na osam voda od drveta koja se podržava na bubnju ispod koje se nalazi kupola. Pokrivač krova je izrađen od elemenata "tegole ". Prolaskom godina u turbe su obavljene male izmene sa ciljem popravke. Nakon Drugog svetskog rata veliki dio površine tih grobova su nacionalizirani i korišćeni za druge svrhe kao su bolnički kompleksi, školski kompleksi, gradski park sa stadionom. Tokom tog razdoblja, ova lokacija se ne koristi ostavljajući je na milost i nemilost vremena. U površini kompleksa Karabaš, svake godine 5 maja se obeležava Đurđevdan, u narodu poznat i kao dan Karabaš Babe. U 2007 godini staro groblje je okružena zidom i izgrađen je put koji prelazi na uzdužnu os kompleksa i ne dozvoljava se obavljanje aktivnosti u toj zoni.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000416

Naziv: Kompleks Karabaša

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija:

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: “Mehmet Hasi”, “Salajdin Berisha”

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.