Sarač džamija - Kukli Mehmed-begova džamija (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1299/70

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2010

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Kukli-begova džamija ili Saračana nalazi se u centru grada, u naselju „Saračana“, koje je poznato kao naselje u kojem su zanatlije proizvodile kaiševe i druge elemente od kože, a tu se održavala i žitna pijaca. Zgrada se nalazi pored Helveti tekije, i u blizini Gazi Mehmed-pašinog hamama. Kukli-begova džamija je jedna od najstarijih džamija u gradu i od posebne je kulturno-istorijske vrednosti. Džamiju je 1531. godine sagradio Kukli Mehmed-beg, koji je u to vreme bio valija od Soluna sve do Bosne. Osnova džamije je kvadratna dimenzija 9 x 9 m, sazidana prirodnim kamenom povezanim krečnim malterom. Nad kvadratnom osnovom formiran je osmougaoni tambur na koji se oslanja krov. Krov je sa spoljašnje strane šestougaoni i prvobitno je bio prekriven kamenim pločama, dok je unutrašnji prostor pokriven kupolom. Fasada džamije nije omalterisana, tako da se jasno vidi struktura zidanja rečnim kamenom nepravilnog oblika povezanim krečnim malterom. Horizontalno povezivanje strukture zidova urađeno je drvenim gredama, koje se takođe vide na fasadi. U džamiju se ulazi kroz vrata koja se nalaze na jugozapadnoj fasadi. Vrata su izrađena od drveta, sa polukružnim otvorom i okvirom izrađenim od klesanog kamena pravilnog oblika. Pored vrata, na ovoj fasadi se nalazi i niša koja označava mihrab. U južnom uglu, pored čeone fasade sagrađen je minaret. Osnova minareta je šestougaona, sazidana je od klesanog kamena, telo minareta je omalterisano, šerefe je bogato geografskim ukrasima i pokriveno kulahom kupastog oblika. Enterijer džamije je bogat zidnim slikama. Prilikom proširenja ulice 1963. godine porušen je trem džamije koji se nalazio na jugozapadnoj fasadi. Nakon toga je 1977. i 1994. godine obavljeno renoviranje džamije, pa su tom prilikom omalterisani unutrašnji zidovi i uklonjene zidne slike, dok je prvobitni pokrivač krova od kamenih ploča zamenjen glinenim crepom. Takođe, i u periodu od 2000. do 2003. godine obavljena su različita renoviranja i popravke na objektu. Tokom 2008. godine izvedena je rekonstrukcija trema. Međutim, 2009. godine je usled kvara na električnoj instalaciji došlo do požara u unutrašnjosti džamije. Sve gore navedene intervencije na objektu delo su džemata koji je to uradio na svoju ruku.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000356

Naziv: Sarač džamija - Kukli Mehmed-begova džamija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija: Saračana

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: Saraqëve

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.