Bajrakli Džamija (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1441/55

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U jezgru Stare Čaršije u Peći, koja je prethodno bila otvoreno tržište, što je obelježje albanskih gradova, sagrađena je Bajrakli Džamija. Donator ove džamije je Mehmet Fatih koji je financirao i Veliku Džamiju u Prištini. Džamija je izgrađena u sedmom desetljeću XV veka. Jeste klasični monumentalni objekat sa punom kompozicijonalnom šemom. Po šemi džamija se sastoji od sale za molitve, hajata i minareta. Sala za molitve je prekrivena kupolom i stoji na pandantivni sistem. Takođe, hajat je pokriven sa tri male kockice, proporcionalne jedna sa drugim. U unutrašnjosti sale za molitve odvaja mihrab, propovedaonica i makfil. Enterijer se oslikava sa zidnim slikama, koje sadrže elemente biljnog sveta, geometrijske figure i citate iz Kurana. Džamija se karakteriše i plastikom, sitnom skulpturom kao i profilizacijama glavne kapije i prozora. U okviru džamije su i grobovi poznatih ličnosti grada,gde se nalazi i grob Hadži Zeke i Ali Paše Gucije. Grobovi imaju i dekorativne znakove. Džamija je paljena od strane srpskih snaga tokom rata 1998 1999. Nakon rata obavljeno je restaurisanje džamije sa arhitektonskim elementima a isto tako i slike i skulpture.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000354

Naziv: Bajrakli Džamija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad Peć

Lokacija: ulica "Haxhi Zeka" Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Qarshia e gjatë

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVI

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.