Kirik džamija – Namazđah (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 329/87

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2010

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Namazđah se nalazi na severozapadnoj strani grada uz magistralni put Prizren-Đakovica. Reč namazđah potiče od persijske reči i znači mesto za oprost-molitvu. Posle pada Prizrena pod vlast Otomanskog carstva 1455. godine, Isa-beg, komandant Fatih Sultan Mehmeda, sagradio je Namazđah koji je služio osmanskoj vojsci za obavljanje verskih obreda. Glavni majstor i nadzornik bio je Čauš Ahmet. Nakon potpunog uspostavljanja osmanske uprave u Prizrenu, Namazđah je zapostavljen jer su u to vreme počele da se grade prave džamije. S obzirom da se nalazio na periferiji tadašnjeg Prizrena, Namazđah su kasnije za obavljanje molitve koristili seljaci koji su tu obrađivali svoju zemlju. Pedesetih godina XX veka, pored Namazđaha sagrađen je veliki magacin za čiju je gradnju iskorišćen i jedan deo kamenog materijala Namazđaha. Takođe, prilikom izgradnje magacina i kasnije ambulante, koja je sagrađena u 80-im godinama XX veka, uništeno je i staro groblje koje se nalazilo pored Namazđaha, tako da su sada na tom mestu ostale samo dve-tri grobnice, koje su pretvorene u turbe. Institut za zaštitu spomenika u Prizrenu je 2000. godine uvažavajući značaj ovog objekta izradio idejni projekat za restauraciju Namazđaha, koji finansira Turska vlada. Uz podršku opštine Prizren izrađen je i sproveden projekat restauracije Namazđaha i parka koji ga okružuje. Namazđah je sagrađen sa pravougaonom osnovom od klesanog kamena povezanog krečnim malterom. Preko tri stepenika se stiže na plato gde se nalazi zid visine od oko 1 metra, gde je prikazana niša koja označava mihrab. U desnom uglu zida nalazi se minare sa kvadratnom osnovom i šestougaonim tornjem, sazidan od klesanog kamena. Namazđah je u narodu poznat i kao Kirik džamija, što znači slomljena džamija. Zajedno sa okolnim okruženjem, Namazđah predstavlja istorijski važan spomenik i predstavlja karakterističnu tačku za zapadni deo Prizrena.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000345

Naziv: Kirik džamija – Namazđah

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija: Magistralni put Prizren-Đakovica

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: De Rada

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.