Kula Džel Hajdinija (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Istorijat

U selu Terzije, opština Gnjilane, nalazi se kula Džel Hajdinija koja je izgrađena 1947. godine. Kula je prvobitno imala i stambenu funkciju. Ona je dvospratna, sa prizemljem i prvim spratom koji je naknadno izgrađen 1950. Građevina pripada vernakularnoj tehnici suhozida od tesanog i manje tesanog kamena, drva, blata i crepa. Prozori su mali, drveni i kvadratnog oblika. Karakteristika ove kule je da zidovi nemaju drvenih greda. Kula je četvorougaona, 10 sa 10 m. Prizemlje ima hodnik sa dve prostorije. Jedna prostorija, na levoj strani hodnika, služila je kao soba za grejanje. Ima dva prozora, a svetlo bolje prodire, dok je prostorija na desnoj strani podeljena zidom od glinenih cigli i ima samo jedan prozor, sa malo svetlosti, i služila je za dnevni boravak. Vertikalna komunikacija sa spratom se ostvaruje kroz spoljašnje drvene stepenice, sa posebnim pokrivačem. Balkon sa prednje strane kuće komunicira sa četiri soba na spratu. Troje njih su velike, a jedna manja. Mala soba je služila kao ostava ili špajz. Ova soba daje spratu oblik ležećeg slova L. Tri druge sobe, jedna za drugom u nizu, služile su za spavanje. Prvi soba ima dva prozora, dok ostale tri imaju samo po jedan prozor. Dva od tri sobe koje su u linearnoj poziciji imaju kanalizaciju, a samo ona u sredini ga nema. Međutim, sve tri sobe imaju dimnjake. Njihov pod je napravljen od debelih hrastovih dasaka, koja su i dan danas veoma jaka. Sve sobe imaju pod koji je povišeniji od onog u balkonu. Zidovi koji razdvajaju prostorije, osim peremertralnog zida, izgrađeni su od glinenih cigli i glinenog blata. Krov je četvorostrešni, pokriven crepom.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000338

Naziv: Kula Džel Hajdinija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Terzije

Lokacija: Terzije -Karadak

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.