Goskaj Kula (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes: 23.04.2002

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Gockajeva Kula U gradu Peći, u naselju dugih grobova, nalazi se trospratna Kula Šabana Gockaj(po narodnin procenama). Ova konstrukcija je sagrađena u desetoj deceniji XIX veka. Kula je imala stambenu funkciju. Pored kule kao “soba gostiju” postojala je “kuća žena”. Kula u velikoj meri čuva početno stanje izgradnje, izuzev drvenog ukrasa u odi muškaraca. Kula ima tri sprata, gde je svaki ambijent imao određenu funkciju. U skladištu magacin, u spratu sobe za stanovanje, u poslednjem spratu soba za muškarce. Zgrada pripada vrstu kule, sa kamenim dišekllek koje proizilaze iz ugla kule i spoljnog stepeništa u gostinjskoj sobi. Izgradnja je obavljena uglavnom od tesanog kamenja i malo obučenog i pripada tehnici rustik (seljačko). Kula tokom mladih turaka je prošla kroz transformaciju u otvorima (prozorima) na gornjem spratu, gde prozori dobijavaju poklopapce na direkom. Nakon restauracije prozori se vraćaju u prvobitno stanje, imaju okrugle poklopce sa spoljašnje strane. Danas kula je promenila funkciju i služi za administrativne potrebe Regionalnog Centra Kulturne Nasleđa u Peći. Unutrašnja organizacija prilagođena je novoj funksiji, gde su dodani podelni zidovi u gornjem spratu.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000327

Naziv: Goskaj Kula

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad-selo: Peć

Lokacija: Peć

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Enver Hadri

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.