Fetah Ćerimin Han u selo Žegovačke Vrbice (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

U selu Žegovačka Vrbica, 20 km na severozapadu Gnjilana, nalazi se Han Fetah Ćerimija. Ova gradnja je realizovana u XX veku, oko 1906 – 1907 godine. Objekat je služio kao hostel. Žegovačka Vrbica i Žegovce su sela Žegovačke Visoravni, u kojima se nalazilo nekoliko hanova joše od vremena vladavine Osmanlijskog Carstva. Han je pravougaonog plana i izgrađen je na jednom spratu. Što se tiče arhitektonskog tretmana, han poseduje karakteristike seoskih stambenih objekata. U unutrašnjosti se nalazi nekoliko soba koje su služile za spavanje ilikratak odmor prolaznika. Na prednjoj fasadi, u centralnom delu, jedna od soba je oblika konzole. Objekat je izgrađen tesanim i netesanim kamenjem u donjem delu zidova, dok je gornji deo izgrađen od blata i drvenih greda. Pokriven je četvorovodnim krovom, pokriven tradicionalnim glinenim crepovima. Fasada je malterisana glinom. Fasada je linearna, sa malim otvorima četvorougaonih prozora, gde jedinu dinamiku stvara soba koja je izražena u obliku konzole. Još od vremena izgradnje pa sve do danas, han je uglavnom očuvao svoje početno stanje, osim nekoliko intervencija obnove koje su izvršene tokom 1948 i 1981-89 godina. 1984 godine han je korišćen kao mejtep – seoska škola, a tokom 1981-1989 godine korišćen je kao prodavnica. Sa svojim karakterističnim oblikom, očuvanim originalnim stanjem, pejzažom okolo i karakterističnom funkcijom za koju je i izgrađen, han predstavlja spomenik od velike istorijske, arhitektonske i ekološke važnosti.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000277

Naziv: Fetah Ćerimin Han u selo Žegovačke Vrbice

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Žegovačka Verbica

Lokacija: Žegovačka Verbica (Gnjilane)

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.