Kompleks Mlin Hadži Zeke (Pec)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Istorijat

Kompleks Mlina Hadži Zeke Kompleks Mlina Hadjii Zeke se nalazi u severnom delu grada, u blizini stare pijace. Kompleks mlina, prema katastarskim evidencijama iz 1934, bio je širok ~ 45 ari. U smislu kompozicije, ona se sastojala od mlina, skladišta brašna, ambara, štale, i konaka koji se sastojao od dvospratne kuće. Od kompleksa izgrađen u drugoj polovini XIX veka ostali su samo mlin i ambar koji je nekada bio povezan sa mostom a konak prilagođen za stambene potrebe. Ovaj kompleks predstavlja prvi industrijski objekat ove vrste na Kosovu, sa mehanizamom za mlevenje koji je uvožen iz Austrije, i radio je uz pomoć vode, a zatim na struju. Mlin je sagradjen na tri etaže sa pravougaom osnovom ( 14x12x10 m). Fasade su napravljene od kamena i cigle, sa kružnim prozorima ritmički postavljenim i krunomna kraju podova. Unitrsnjost je osvetljena veoma dobro. Izgradnja poda i krova je napravljena od drveta. Mehanizam mlina je delimično očuvan, uključujući i tocak mlina koji se nalazi van zgrade. U 2004. godini mlin je restauriran. Trenutno zgrada je u dobrom stanju pretvoren je u muzej, ali se koristi kao centar NVO-ja. Žitnica se nalazi u severnom delu mlina na suprotnoj strani od glavnog ulaza. Da bi obavljali svoju funkciju,ove dve zgrade su bile povezane sa drvenim mostom u gornjoj etaži. Ambar ima bazu pravougla ( 15x7m) i izgrađena je na tri sprata. Zidovi u prizemlju su napravljeni od rećnog kamena. Prednja fasada ima najvise originalnijih elemenata, tri prozora i dvoja vrata. Prozori su polu-ugaoni od kamena završeni sa ćemer ciglama. Na jednoj strani fasade nalazi se prozor koji je takođe sličan onom iz prednje fasade.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000008

Naziv: Kompleks Mlin Hadži Zeke

Klasa: N.A.

Institucija: RCKN - Pec

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Pec

Grad / Selo: Grad/selo : Peć

Lokacija: Mlin Hadži Zeke

Poštanski fah: 30000

Naziv ulice: Rr.Muharrem Sahara

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.