Mbajtëse gotash (Ferash) (Kaçanik)

Statusi

Historiku

Mbajtëse gotash (Ferash) -Është gjetur në Begracë të Kaçanikut, i përket gjysmës së parë të shek XX.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003943

Emri: Mbajtëse gotash (Ferash)

Klasa: N.A.

Institucioni: Muzeu i Kosovës

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Kaçanik

Qyteti/Fshati: Begracë

Lokaliteti: Begracë

Kodi Postar:

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):E Luajtshme

Periudha:

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.