Shtëpia e familjes Bërlajolli (Prizren)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015

Historiku

Shtëpia e familjes Bërlajolli gjendet në pjesën perëndimore të qytetit, në lagjen e “Sarajit”. Ajo është ndërtuar në shekullin XIX dhe ka shërbyer për banim gjatë tërë kohës. Në afërsi ndodhen shtëpitë e “Sarajit”, posta e parë e qytetit dhe dy shtëpi tradicionale. Themelet, muret e katit përdhese dhe të bodrumit janë të ndërtuara prej gurësh. Muret e katit janë të ndërtuara me sistemin “bondruk” të mbushur me qerpiçë, të lidhur me llaç balte, ku trashësia e mureve mbajtëse është deri 65 cm, ndërsa muret ndarëse deri 20 cm. Konstruksionet e meskatit dhe të kulmit janë të punuara me trarë prej druri. Kulmi është dyujor, i mbuluar me tjegulla të reja të luguara, ku gjendet edhe baxha. Konstruksioni i kulmit është i punuar prej druri. Dyert dhe dritaret janë prej druri. Shtëpia ka planimetri katërkëndëshe. Është dykatëshe, e ndërtuar në formë asimetrike. Qasja në shtëpi mundësohet nga rruga përmes derës prej druri. Hyrja në shtëpi realizohet nga hajati i mbyllur. Në hajat dhe në dhoma gjenden orenditë e fiksuara: tavanet, dollapët, jyklykët, raftet dhe oxhaqet, si dhe enët prej bakri. Në kuadër të shtëpisë gjendet oborri dhe mutfaku. Sot shtëpia akoma është e banueshme. Ajo është në gjendje stabile, ndërsa mutfaku nuk është në gjendje të mirë.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003630

Emri: Shtëpia e familjes Bërlajolli

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Prizren

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prizren

Qyteti/Fshati: Prizren

Lokaliteti: “Terzi-Mëhallë”

Kodi Postar:

Emri i rrugës: “Alajdin Berisha”

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.