Shtëpi banimi - Smail Haxhiu (Gllogoc)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2002

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015

Historiku

Shtëpia e banimit P+1 është ndërtuar në fillim në shek. XIX. Përdhesja na paraqitet si një hapësirë e vetme pa mobilim arkitekturor, përveç kamareve të hapura, një oxhaku në anën verilindore. Në mes të katit përdhese gjendet shtylla konstruktive e drurit me dimensione 23/23cm. Me tiparet që ka, kati përdhese duhet të ketë qenë shtëpia e zjarrit. Ndërlidhja me katin e banuar realizohet përmes shkallëve njëkrahëshe me zhvillim të improvizuar, të cilat të çojnë në hapësirën e çardakut. Në kat nga çardaku përmes hollit lidhet me tri hapësirat e banimit (odat) në anë dhe hamamxhikut në ballë. Shtëpia ka çati katërujore me konstruksion druri të mbuluar me tjegulla njëlugore. Ndërtesa është realizuar në sistemin “bondruk” mbi përdhesen me sistem masiv nga gurët mbi bazë drejtkëndore. Karakteristikë konstruktive me të cilën veçohet kjo shtëpi është balli, i cili del si anker në kat. Çardaku është realizuar me dru të punuar thjeshtë, pa ndonjë trajtim të veçantë estetik. Gjatë kohës, shtëpia ka pësuar ndryshime në skemën funksionale, në përdhese është mbyllur njëra hyrje dhe në kat nga mosmirëmbajtja shtëpia ka humbur hamamxhikun. Shtëpia është në gjendje të keqe.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003349

Emri: Shtëpi banimi - Smail Haxhiu

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK - Prishtinë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gllogoc

Qyteti/Fshati: Drenas / Pokleku i vjetër

Lokaliteti:

Kodi Postar:

Emri i rrugës: Fshati Pokleku i vjetër

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.