Tyrbja e Dades Hatë (Pejë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 865/2012

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Historiku

Tyrbja e “Dadës Hatë” benë pjesë në objekte sakrale të konfeksionit islamo-shqiptar. Është një objekt modest që ka bazë katrore dhe çati katërujore. Ky object sacral ndriqohet me hapje katrore. Çdo pamje ka nga një hapje pos asaj kryesore ku gjindej edhe hyrja. Në enterierin e objektit është varri i Dadës Hatë.Objekti është i ndertuar nga guri, lloqi gelqeror dhe druri. Rreth objektit gjinden vorrezat e lagjës së Berishës.E ndertuar në shekullin XIX. 1. Dr. Fejaz Drançolli: Kullat Shqiptare, Prishtin. 2001, 2. mr.sc. Flamur Doli arch; Arkitektura Tradicionale-popullore e Kosovës, Prishtinë, 2001 3. IAP: Gjurmime Albanologjike-Foklor dhe Etnologji, dr. Mark Krasniqi: Shtëpit

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003166

Emri: Tyrbja e Dades Hatë

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Pejë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Pejë

Qyteti/Fshati: Fshati Junik

Lokaliteti: Junik

Kodi Postar: 51050

Emri i rrugës: Junik

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Moderne

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.