Nekropolë mesjetare në Matiqan-Bregu i Ajetit (Prishtinë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: E.K 02-299/67

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Historiku

Dikur fshati Matiqan, sot paralagje e Prishtinës, është i njohur në literaturën arkeologjike me rastin e evidentimit dhe dokumentimit të një nekropoli në pjesën e njohur si Matiqan i Poshtëm, i cili në bazë të kulturës materiale dhe kronologjisë arkeologjike datohej diku mes shekujve X-XI. Nekropoli i veçantë në fjalë dëshmon mbetjet mortore, varre në të cilat ishte varrosur popullsia autoktone e krishterë. Inventari i pasur dhe i shumëllojshëm arkeologjik spikatet nga objekte të ndryshme zbukuruese të bizhuterisë dekoruese femërore të cilësisë së lartë, si në punim, ashtu dhe në material, dëshmi këto të një të kaluare të begatë në këtë trevë. Punimet filigraniste në arë e argjend, me gurë dekorativë e të çmuar si dhe me motive të llojllojshme me imitime bizantine me siguri prezantojnë punimet e ndonjë punëtorie vendore, e cila flet shumë për aftësitë krijuese, artizanale e artistike të argjendarëve lokalë, por në anën tjetër edhe reflekton për një mirëqenie dhe status të lartë ekonomik e social të të ndjerëve të varrosur aty. Përveç inventarit të pasur arkeologjik që janë artefakte me vlerë të madhe të papërcaktuar, një dëshmi të madhe në aspektin e dokumentimit të antropologjisë fizike kanë ofruar mbetjet kockore (skeletore) të personave të varrosur aty.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 003098

Emri: Nekropolë mesjetare në Matiqan-Bregu i Ajetit

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucioni: IAK

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Prishtinë

Qyteti/Fshati: Matiqan-Prishtinë

Lokaliteti: Bregu i Ajetit

Kodi Postar: 10000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkeologjike

Periudha: Mesjetë e Hershme

Shekulli: IX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.