Xhamia e Hasan Agës (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 26.02.1970.-nr.02-107

Historiku

Ndërtesa gjendet në hyrje të fshatit Rogovë, menjëherë pas urës ku kalon lumi Drin. Objekti supozohet të jetë ndërtuar në shek. XVI dhe nuk dallon shumë me teknikën e ndërtimit të Xhamisë së Hadumit në Gjakovë dhe të Sinan Pashës në Prizren. Objekti nga ana arkitektonike është karakteristike, sepse veçoria e konstruksionit është lidhur me ekzistimin e 8 pilastrave në brendësinë e mureve që bartin trompet dhe kupolën. Minarja është e mbuluar me plumb. Xhamia është djegur tërësisht në luftën e fundit, kurse në vitin 2008 është rindërtuar.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 002638

Emri: Xhamia e Hasan Agës

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Fshati Rogovë

Lokaliteti: Fsh.Rogovë

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: Fshati Rogovë

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.