Shtëpia - kullë e Rufki Brahës në Stagovë (Kaçanik)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 01.10 2014

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Historiku

Në fshatin Stagovë, komuna e Kaçanikut, gjendet shtëpia – kullë e Rufki Brahës. Shtëpia e Rufki Brahës është ndërtuar më 1952 në teknikë tradicionale vernakulare me gurë, llaç balte dhe hatulla. Meqë është shtëpi e madhe, mjeshtërve të kohës u ka marrë kohë rreth 6 muaj për ndërtimin e saj. Mjeshtër ishin Hamëz Braha dhe Mejdi Braha. Shtëpia ka tri dhoma në kat, ndërsa një sallon në katin përdhese, të adaptuar më vonë dhe dy dhoma të tjera. Shtëpia është e banueshme. Në të jetojnë tri familje. Ndodhet në një lartësi mbidetare prej 566 metrash, në një kodër të ndarë me një përroskë nga shtëpia e Shaip Hysajt. Ndërtimi i takon tipit shtëpi – kullë dhe ka formën katërkëndëshe. Ndërtimi është realizuar me gurë prej të cilëve ka edhe të latuar dhe gjysmë të latuar. Muret janë të lidhura me hatulla prej druri në distanca të vogla. Kulmi katërujor i lidhur në dy pika është i mbuluar me tjegulla. Dritaret janë të vogla, në formë katërkëndëshi. Dritaret e katit të dytë janë të reja, ndërsa të përdheses janë ende origjinale dhe kanë grila. Intervenimi emergjent në shtëpinë e Rufki Brahës është ndërmarrë në vitin 2013, ku janë trajtuar kulmi, lagështia dhe janë vendosur ulluqet.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 001068

Emri: Shtëpia - kullë e Rufki Brahës në Stagovë

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Gjilan

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Kaçanik

Qyteti/Fshati: Stagovë

Lokaliteti: Stagovë

Kodi Postar: 71000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Moderne

Shekulli: XX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.