Fortesa parahistorike e Bellaçecit (Bardh i Madh) (Fushë Kosovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 1977

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012

Historiku

Fortesa e Bellaçecit (Bardh i Madh) gjendet mbi një kodër të mbrojtur nga konfiguracioni i terrenit natyror nga anët veriore, jugore dhe lindore, ndërsa nga perëndimi mbrohet nga ledhet gjegjësisht hendeqet mbrojtës. Fare pranë, poshtë saj, kalon lumi Drenicë, kurse qindra metra në veri të fortesës ngrihet mali i Çiçavicës. Kalaja e lashtë ka trajtë trapezoide me sipërfaqe të brendshme 70 x50 metra, kurse rrethina e jashtme është disa hektarësh dhe karakterizohet prej radhësh ledhesh apo mure të thata të mbushura me gurë dhe dhé. Pozita e shkëlqyeshme strategjike dhe gjeografike e kësaj fortese të lashtë, mundëson vëzhgimin e një zone shumë të gjerë drejt horizontit të fshatrave të Fushë-Kosovës. Shtresa kulturore kishte ruajtur për mbi njëzet e tetë shekuj enë qeramike të dekoruara me kanelyra dhe vija të pikëzuara tipike për stilin dardan të kohës së hekurit, këto të njohura në krijimtarinë dhe prodhimtarinë e punimit të qeramikës rajonale dhe lokale. Hulumtimet arkeologjike në formë të sondazheve kontrolluese në këtë lokalitet janë zhvilluar në disa etapa; që nga fundi i të gjashtëdhjetave të shek. XX për t’u vazhduar edhe gjatë viteve në vijim. Një incizim apo surve me aparaturë gjeomagnetike në vitin 2011, ka regjistruar gjurmë të ndryshme të ambienteve të nëndheshme të saj, të cilat presin ditën për të dalë në pah. Ky lokalitet datohet që nga shek. VIII e deri në shek V p.e.s.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000712

Emri: Fortesa parahistorike e Bellaçecit (Bardh i Madh)

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucioni: IAK

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Fushë Kosovë

Qyteti/Fshati: Bellaçec/Bardh i Madh

Lokaliteti: Kalaja e Bellaçecit/Bardh i Madh

Kodi Postar: 12000

Emri i rrugës:

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkeologjike

Periudha: Epoka e Bronzit

Shekulli: XIII

Nga rrjetet sociale

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.