Xhamia e Hadumit, mejtepi, biblioteka, varrezat dhe shatërvani (Gjakovë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 19.02.1955.-nr.58/55

Historiku

Në bërthamën e Çarshisë së Madhe, në kryqëzimin e dy rrugëve kryesore, “Ismail Qamajli” dhe “Abedin Tërbeshi”, gjendet kompleksi historik i Xhamisë së Hadumit. Kompleksi është ndërtuar më 1585 (1001 sipas hixhrit), shek. XVI. Ndërtuesi i xhamisë ka qenë Efendi Hadum Aga. Ky objekt ka shërbyer si objekt sakral (xhami), ndërsa në kompleksin e vet gjendet edhe mejtepi që ka kryer funksiononin e mësim-besimit fetar. Kompleksi i xhamisë është i përbërë nga xhamia, minarja, mejtepi, abdes’hanja, varrezat e vjetra dhe biblioteka, e cila është një ndër bibliotekat më të vjetra në Kosovë. Xhamia, minarja dhe biblioteka janë ndërtuar nga guri i gdhendur. Mbulesa e xhamisë dhe minares janë nga plumbi, kurse mbulesa e bibliotekës dhe mejtepit janë nga qeramidhet tradicionale. Zbukurimet autentike të enterierit të xhamisë dhe bibliotekës janë konservuar pas dëmtimit. Transformim në këtë objekt nuk ka pasur nga ndërtimi.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000602

Emri: Xhamia e Hadumit, mejtepi, biblioteka, varrezat dhe shatërvani

Klasa: Ansambël

Institucioni: QRTK – Gjakovë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Gjakovë

Qyteti/Fshati: Gjakovë

Lokaliteti: Çarshia e Madhe

Kodi Postar: 50000

Emri i rrugës: "Ismail Qemajli"

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha: Osmane

Shekulli: XVI

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.