Kullë e Halim Miftarit (Mitrovicë)

Statusi

Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes:

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Historiku

Në lagjen “Miftaraj” të fshatit Vllahi, komuna e Mitrovicës, gjendet kulla (sipas njësimit në popull) e Halim Miftarit. Sipas të dhënave të marra, kulla është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit XIX, konkretisht në vitin 1880. Kulla ka funksion banimi, me etazhe P+1. Është e ndërtuar me gurë dhe material druri. Kjo kullë përveç dritareve në hajatin (korridorin) e kullës ka edhe frëngjitë. Kati përdhese e kullës ka shërbyer vend për lënien e bagëtive, ndërsa kati ka gjithsejtë tri dhoma, së bashku me një korridor ku secila dhomë në vete e ka edhe hamamxhikun (banjën). Pasi që Halimi zotëronte armën e dijes si kuvendar ishte i njohur për Vllahinë por edhe katundet përreth. Kulla e tij shërbente si pikëtakim i burrave të mëdhenj të asaj kohe, për të kuvenduar rreth sfidave me të cilat përballej populli shqiptar. Gurët për ndërtimin e saj janë marrë nga mejdani, mjeti transportues ka qenë kërçela. Sipas gojëdhënave të trashëgimtarëve ndërtimi i kullës ka filluar në Shëngjergj (që i bie muaji maj) dhe ka përfunduar në Shëmitër (që i bie muaji tetor). Sot kulla është në gjendje jo të mirë dhe shfrytëzohet si vend për lënien e bagëtive. Kulla e ndërtuar mbi themele guri ka etazhin e përdheses dhe katit. Muret konstruktive janë të ndërtuara nga gurët e latuar, të cilët janë të shtanguara me hatulla druri të vendosura horizontalisht në pesë radhë, dhe radha e gjashtë që funksionon edhe si kurorë e konstruksionit të kulmit nga druri. Shtyllat mbajtëse të vendosura në katin përdhese i krijojnë stabilitet dyshemesë së katit të sipërm përmes jastëkëve të profilizuar, të vendosur mbi shtyllë. Të gjitha konstruksionet, i meskatit, shkallëve, tavanit dhe kulmit, janë nga druri. Hapësirat e ndriçimit janë në formë drejtkëndore, ndërsa në pjesën e çardakut dallohen të hapurat e dritareve në formë frëngjish. Dera hyrëse sipër është e theksuar me harkun nga gurët. Kulla është jashtë funksionit.

Emërtimet dhe Referimet

Numri Unik: 000533

Emri: Kullë e Halim Miftarit

Klasa: Monument

Institucioni: QRTK – Mitrovicë

Lokacioni

Shteti: Kosove

Komuna: Mitrovicë

Qyteti/Fshati: Vllahi

Lokaliteti: Mitrovicë

Kodi Postar: 40000

Emri i rrugës: f.sh. Vllahi

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi):Arkitektuale

Periudha:

Shekulli: XIX

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.