Uvodni tekst o bazi podataka

Baza podataka o kulturnoj baštini i sama po sebi predstavlja baštinu. Neminovno, kulturna baština je jedna od jedinstvenih vrednosti jedne zemlje. Evidentiranje kulturne baštine, kao i njeno očuvanje i promocija, zahteva angažovanje svih uključenih aktera, državnih institucija, civilnog društva i različitih interesnih grupa.

Vizija Republike Kosovo je da na kulturnu baštinu gleda i promoviše je kao vrednost koja nas ujedinjuje. Njena raznovrsnost je naše bogatstvo.
Republika e Kosovo po prvi put uspostavlja bazu podataka o kulturnoj baštini. Njeno uspostavljanje i pružanje pristupa široj javnosti je od velike važnosti za promociju i edukaciju o našoj prošlosti, izraženoj u različitim oblicima. Baza podataka će pored toga biti referentna i informativna tačka za mnoge centralne i lokalne državne institucije i civilno društvo, u njihovom radu koji se može ticati kulturne baštine.

Baza podataka će pružati suštinske informacije o svakom spomeniku, o svakom arheološkom lokalitetu, duhovnoj baštini, pokretnoj baštini, itd.
Glavni cilj baze podataka nije samo njeno pokretanje, već i njeno održavanje. Ovaj prostor će u svako doba biti na usluzi svakom pojedincu koji želi da sazna nešto više o tome kako je naš narod putovao kroz vreme, karakteristikama spomenika, mestima na kojima se oni nalaze, i drugom. Baza podataka će biti ažurirana dodatnim informacija o svakoj vrsti baštine.

I na Kosovu, kulturna baština predstavlja jedan od najvažnijih elemenata i sastavni deo njegove životne sredine. Pored toga što prikazuje autentičnost identiteta društva i zemlje, kulturna baština se u isto vreme smatra potencijalom za održivi društveno-ekonomski razvoj i integraciju u zemlji, regionu i šire. Kulturna baština predstavlja jednu od glavnih tačaka za razvoj turizma.

U kompleksnoj delatnosti vrednovanja spomenika, arheoloških lokaliteta, etno-kulture i drugog, posebno mesto zauzima identifikacija.
Identifikacija putem odabira, između prošlosti i sadašnjosti, kao i u svakoj drugoj zemlji, tako i na Kosovu, nije samo jedan čin, već dug proces koji zahteva angažovanje mnogih institucija i ljudi. A iznad svega zahteva strpljenje i stručnost.

Baza podataka o kulturnoj baštini na Kosovu pruža informacije o širokom spektru naše kulturne baštine, a te informacije su sledeće.

Facebook

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.