Vlora DumoshiPoštovani posetioci,

Kosovo poseduje bogato i raznovrsno kulturno nasleđe. Baza podataka kulturnog nasleđa je jedna od naših zakonskih obaveza... pročitajte više

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

Priština

Grad Priština predstavlja zajednicu i glavni centar Prištinskog okruga. Priština je lep moderan grad ...

Prishtina

Prizren

Prizrenski region obuhvata opštine Orahovac, Suva Reka, Dragaš, Mališevo, Štimlje i Mamuša...

Prizren

Peć

Pećki region obuhvata opštine Junik, Dečani, Istok. Ove opštinesu bogate spomenicima arheološke i arhitektonske ...

Peje

Mitrovica

Mitrovički region obuhvata opštine Vučitrn, Srbica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Retka su područja na kojima su...

Mitrovice

Đakovica

Grad Đakovica se nalazi u jugozapadnom delu Republike Kosovo, a osnovan je usled potrebe da se skrate ...

Gjakove

Gnjilane

Gnjilanski region je kao i celo Kosovo bogato kulturnom baštinom. U periodu od devet godina od osnivanja...

Gjilan

Uroševac

Uroševački region obuhvata opštine Štimlje, Kačanik, Elez Han i Štrpce. Važnost ovog regiona leži u raznolikosti...

Ferizaj

Otkrijte na karti

Na karti otkri objekte arhitektonskog, arheološkog nasleđa i pokretnog nasleđa na Kosovu.

Harta

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora. Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.