Specifičnosti Gnjilanskog regiona (Kulturna baština)

Gnjilanski region je kao i celo Kosovo bogato kulturnom baštinom. U periodu od devet godina od osnivanja Regionalnog centra za kulturnu baštinu u Gnjilanu urađen je značajan posao, i to naročito u pogledu popisivanja kulturnih objekata. Popisani objekti pripadaju svim oblastima baštine, kako nepokretnoj materijalnoj baštini, tako i pokretnoj materijalnoj baštini, a ovaj Centar je svakako evidentirao i materijale iz oblasti duhovne baštine.Pročitajte više

Kada je reč o Gnjilanskom regionu, važno je da se istakne da je kulturna baština, a posebno arhitektonska baština pretrpela oštećenja, u prvom redu od okupatora, ali i od vremenskog uticaja i same ljudske ruke. Može se reći da se najveći deo hiljadugodišnje kulturne baštine nalazi ispod zemlje, što ukazuje na to da su za otkrivanje svog tog bogatstva potrebna velika ulaganja. Sledeći aspekat koji se mora istaći jeste da u Gnjilanskom regionu postoji i mali broj kula koje se uglavnom nalaze u jugoistočnom delu Kosova.

Na predlog RCKB u Gnjilanu, koji pokriva šest opština: Gnjilane, Vitina, Novo Brdo, Kamenica, Kačanik i Elez Han pod privremenom zaštitom je 174 spomenika. Od ovog broja spomenika, njih 134 je iz oblasti arhitekture i 40 iz oblasti arheologije, i specifikovani su kao 66 spomenika sakralnog karaktera, 86 spomenika profanog karaktera i 17 spomenika utilitarnog karaktera, a njih 5 ima ambijentalne vrednosti.

Objekat županije Kajmekamllëk)  (sada objekat Regionalnog muzeja)

Objekat županije Kajmekamllëk) (sada objekat Regionalnog muzeja)

U centru grada Gnjilana nalazi se Objekat Županije (Kajmekamllëk) – sada sedište gradonačelnika Gnjilana. Ovaj objekat je izgrađen kraju XVIII veku. Ovaj je objekat prvenstveno bio stambene funkcij...

Oda Fevzi Hodže

Oda Fevzi Hodže

U selu Crnica, na oko 8 km jugozapadno od Gnjilana, nalazi se Oda Mula Vehbije, sada vlasništvo njegovog unuka, Fevzi Hodže (1932). Prema Fevziju, odu je izgradio njegov deda, Vehbi Hodža, 1928 godi...

Ruševine Crkve Sveti Barbare (Sveti Dimitrije) -Kmetovce

Ruševine Crkve Sveti Barbare (Sveti Dimitrije) -Kmetovce

Crkva Svetog Dimitrija, poznata kao Crkva Barbara u Kmetovcu, se nalazi na severoistoku sela Kmetovce i datira kao crkva XIV veka. Ostaci govore o postojanju manastira. Priča se da je crkva manastira ...

Žitnica Feriza Laštice

Žitnica Feriza Laštice

Žitnica Feriza Laštice se nalazi u selu Laštica, opština Gnjilane. Ovaj objekat je podignut krajem XVIII veka. Žitnica je karakteristična, pre svega zbog veličine, ali svakako i zbog drvene građe. Ži...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.