Specifičnosti Mitrovičkog regiona (Kulturna baština)

Mitrovički region obuhvata opštine Vučitrn, Srbica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Retka su područja na kojima su ljudi kao u Mitrovičkom regionu ostavili tako puno tragova svoje materijalne i duhovne kulturei sopstvenog razvoja, a posebno kada se radi o prvim začecima postojanja ovih opština. U ovom regionu su prvobitno postojala neolitska naselja, zatim rimska i srednjovekovna naselja, varošice (kasabe) iz Otomanskog perioda, trgovačko-zanatske varošice, a u poslednje vreme Mitrovica je poznata kao moderan industrijski grad.Pročitajte više

Pored nepokretne arheološke i arhitektonske baštine koja svedoči o životu u različitim istorijskim periodima, prisutne su i pokretna i duhovna baština, koju danas susrećemo u muzejskim zbirkama i regionalnim arhivama, ali i kod privatnih kolekcionara. Arheološka, arhitektonska, pokretna i duhovna baština je živi dokaz o prošlim vremenima i bujnoj političkoj i kulturnoj istoriji, i to ne samo kao znanje o prošlosti, već i kao usporedba sa sadašnjim vremenom.

Iz Mitrovičkog regiona u Listu kulturne baštine pod privremenom zaštitom uvršteno je ukupno 164 imovina, od kojih 39 pokretnih i 125 nepokretnih eksponata, među kojima 39 arheoloških rezervata, 8 arheoloških celina i 78 arheoloških celina, navedenih kao 87 eksponata profanog karaktera, 34 eksponata sakralnog karaktera i 4 eksponata utilitarnog karaktera.

Kula Imera Imerija

Kula Imera Imerija

Kula Imera Imerija se nalazi u “Srednjoj mahali“ sela Rahovo, selu koje se nalazi u zoni Bajgorske Šalje, opština Mitrovica. Kula je sagrađena krajem XIX. veka. Prostor gde se kula nalazi je bio komp...

Kula Salji Kajtazija

Kula Salji Kajtazija

U naselju Kajtazi, selo Mali Kčić, opština Mitrovica se nalazi dvospratna kula (prema podacima meštana) Salji Kajtazija. Prema podacima dobijenim od Džafera (Rame) Kajtazija, Salihovog brata, veruje ...

Kula Sefedina Zasele

Kula Sefedina Zasele

Na terenu sa blagim padom u naselju Abaz, sela Zaselo, opštine Mitrovica, nalazi se dvospratna kula (prema verovanjima meštana) Sefedina Zasele. Prema podacima dobijenim od Ibrahima Sefedina Abazija,...

Kula Tupelaja

Kula Tupelaja

Nedaleko od centra grada, u ulici “Maria Shlaku“ bb, nalazi se urbani profani objekat, kula, etažiteta P+1, u narodu poznat kao Kula Tupelaja. Kulu je sagradio Hadži Fazlji Tupela, u drugoj deceniji ...

Kullu u Žaži

Kullu u Žaži

U naselju Smaka, selo Žaže, opština Zvečan, nalazi se kula Hajzera Ahmeta Pecija. Selo Žaže, iz grada Mitrovice nalazi se na 10 km udaljenosti, a od opštine Zvečan na 7 km. Kula Hajzera Ahmeta Pecij...

Neolitski arheološki lokalitet - Fafos

Neolitski arheološki lokalitet - Fafos

Arheološko nalazište poznato po imenu Fafos, nalazi se u predgrađe Mitrovice, u arealu nekadašnje fabrike fosfata (FAFOS). Istražena je tokom 1955 godine i 1961 godine. Ukupno istražena površina je ok...

Ostaci Latinske ili Saške katoličke crkve – Sveti Petar

Ostaci Latinske ili Saške katoličke crkve – Sveti Petar

Katolička crkva - Sveti Petar se nalazi oko 9 km istočno od grada Mitrovice , u opštini Stan Trg Mitrovice . Sveti Petar je sakralni monumenat . Jeste izgradnja XIII veka. Ruševine crkve predstavljaju...

Stambena kuća Mirasada Feratija

Stambena kuća Mirasada Feratija

U gradskom jezgru u Mitrovici nalazi se stambena kuća u vlasništvu Mirsada Feratija. Kuća je izgrađena u XX. veku. Kuća etažiteta P+1, je imala stambenu funkciju. Do poslednjeg rata na Kosovu 1998-1...

Stara kuća Xhafera Deve

Stara kuća Xhafera Deve

Kuća Xhafera Deve je izgrađena u jezgru starog grada Mitrovice. Ova zgrada pripada XIX veku. Kuća je na početku imala stambeni karakter. Ovaj objekat je uglavnom zadržao početno stanje konstrukcije...

Tekija Hafuz Halil Mripa

Tekija Hafuz Halil Mripa

Tekija Hafiza Halila Mripe nalazi se na ulazu u selu Donji Suvi Do, udaljenom 5 km od Mitrovice. Hafiz Halil efendi Mripa (1892-1967), dok je živeo je služio u tekiji Junusa Sabri efendije. Hafiz...

Podržan od strane:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.