Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac (Uroševac)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012-2014

Istorijat

Na osnovu tragova ruševina i temelja zapaženih na ovom nalazištu, možemo reći da se radi o kultnom objektu ranohrišćanskog perioda V-VII veka. Zidovi, odnosno temelji, su napravljeni od polu-obrađenih kamena i povezani su malterom dobrog kvaliteta. Prethodna merenja pokazuju da se ovaj objekat prostire na 16 m istok-zapad i 12 m sever-jug. Kameni su različitih veličina: 25x40 cm, 20x50 cm, 30x65 cm, itd. Oblast na kojoj se prostire ovaj objekat nalazi se na korito sa izuzetno gustom vegetacijom. Na osnovu konfiguracije terena i rasprostranjenosti objekta, delimično je moguće razlikovati oblike apside dijametra od oko 3.70 m. Na prostoru oko objekta nalaze se i tragovi kamena plavca i delovi cigli širine: 2, 2.5, 3.5, 4 cm.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 003449

Naziv: Arheološko nalazište u Grebnu – Uroševac

Klasa: Lokalitet Arkeologjik

Institucija: AIK

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Uroševac

Grad / Selo: Greme

Lokacija: Te kisha-kod crkve

Poštanski fah:

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkeologjike - SRB

Period: Kasna Antika

Vek:

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.