Džamija u selu Pidič (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 09.10.2015

Istorijat

Džamija Pidič se nalazi u selu Pidič, opština Gnjilane. Pretpostavlja se da je seoska džamija u Pidiču izgrađena 1645. Radi se o trećoj po redu džamiji izgrađenoj u opštini Gnjilane, posle džamije u Mirešu (1526) i one u Pograđu (1625). U stvari, sadašnji objekat, prema dokazima i čuvenju, izgrađen je na osnovama stare džamije i veruje se da je stara od 200 godina. Zgrada je dvospratna i nema minareta, dakle tipa lokalne džamije. Ova džamija je izgrađena od strane lokalnog stanovništva za razliku od velikih džamija, koje su prema dokazima, gradile otomanske vlasti. Početna gradnja je realizovana sa kamenjem, drvenim gredama i glinenim blatom, a kasnije, negde oko 1965. ista je renovirana dodavanjem predsoblja rađenog armirano-betonskim blokovima. Za zidanje objekta, pored poroznog kamenja uzetog sa obližnjeg mesta, na mestu zvanom Vrelo, korišćeno je takođe i kamenje sa reke, koja protiče pored sela. Otvori za prozore i vrata su stari, a prozori su kasnije postavljeni. Sprat na prizemlju ima četvorougaone prozore, a na spratu lučne. Krov je četvorostrešni, pokriven ovim crepom. Kameni zid ima širinu od 80 cm, a povezan je glinenim blatom. Za njegovo pojačanje je korišćeno tri reda horizontalnih drvenih greda. Džamija ima pravougaonu površinu: 11.20 sa 7.70 m, dok je aneks ima površinu od 2.40 sa 7.70 m. U molitvenoj sali se nalazi mihrab, mimber i mahvil. Nedostaje ćurs, koji je zamenjen balkonom koji izlazi na ogradu mahvila koji je služio mujezinu. Mahvil je napravljen od drvene građe, sa horizontalnim i vertikalnim stubovima, koji su prekriveni daskama. Ograda mahvila je takođe rađena od dasaka. Vertikalni stubovi takođe imaju i prestonice i jedinstven stil duboreza. Ova džamija je godinama služila lokalnoj zajednici sela Pidič, Šurdan, Čelik, Isufaj, Goden i šire. 2014., džemat ove džamije je samodoprinosom izgradio novu džamiju, a stara je ostala kao što je bila, ali bez nekog zainteresovanja za nju.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000226

Naziv: Džamija u selu Pidič

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Pidič

Lokacija: Pidič

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.