Zgrada Prizrenske lige (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 260/68

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2010

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

Zgrada Prizrenske lige nalazi se u sklopu Gazi Mehmed-pašinog kompleksa, odnosno u sklopu kompleksa Albanske prizrenske lige. Kompleks Albanske prizrenske lige se kao urbano-arhitektonska celina, u prostornom aspektu, nalazi u starom gradskom jezgru i ima posebnu kulturno-istorijsku, društvenu i ambijentalnu vrednost. Osnova zgrade Prizrenske lige je pravougaona, a sagrađena je po etažama, prizemlje i sprat. Sprat je izbočen u formi konzole na istočnoj fasadi. Obrada fasade je linearna, sa nekoliko pravougaonih otvora i krovom na četiri vode. Zgrada Prizrenske lige je prvobitno služila kao dershana (učionica) Gazi Mehmed-pašinog kompleksa. U periodu između 1878. i 1881. godine, ova zgrada je korišćena kao administrativna kancelarija Albanske prizrenske lige. Tokom XX veka, zgrada se koristila kao stambeni prostor. Tokom 1968. godine, zgrada je premeštena nekoliko metara u pravcu zapada, zbog izgradnje ulice. Period od 1976. do 1978. godine obeležen je radovima na restauraciji i revitalizaciji, kada je zgrada, u čast proslave 100-godišnjice, pretvorena u deo Muzejskog kompleksa Albanske prizrenske lige. Objekat su u martu 1999. godine potpuno razorili pripadnici srpske paramilitarne vojske, a na tom mestu je nastao park park. Posle juna 1999. godine odmah je započet rad na projektovanju i rekonstrukciji ove istorijske znamenitosti koja je od velike važnosti za istoriju albanskog naroda. Radovi su završeni 10. juna 2000. godine. Tokom 2013. godine sprovedeno je preuređenje dvorišta kompleksa Albanske prizrenske lige, tako da sada ova zgrada u sklopu kompleksa služi kao istorijski muzej. U istorijskom muzeju izloženi su eksponati koji prikazuju istoriju razvoja političkih događaja u periodu od 1878. do 1881. godine.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 002909

Naziv: Zgrada Prizrenske lige

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija: Trg Prizrenske lige

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: Sheshi i Lidhjes

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.