Džamija Crnice (Minaret) (Gnjilane)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: Tetor 2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 01.10.2014

Istorijat

Džamija se nalazi u selu Crnica, 8 km Xhamia gjendet në fshatin Cernicë, 8 km jugozapadno od Gnjilana. Na osnovu podataka Islamske Zajednice Kosova, odnosno Saveta Islamske Zajednice u Gnjilanu, džamija u Crnici datira od 1775 godine. Džamija je služila za muslimanske verske obrede. Tokom rata 1998 – 1999 godine, džamiju su zapalili srpske snage. Samo je minaret ostao od stare džamije. Osnova minareta je kvadratnog oblika a trup je kružnog oblika. Na gornjem delu trupa minareta nalazi se galerija – šeref ukrašen geometrijskim oblicima. Minaret je prekriven krovom konusnog oblika – kilah, pokriven lamarinom. Izgrađen je od tesanog kamena povezan krečnim malterom, i omalterisan spolja. Ovakve svetinje, kao što je minaret Džamije Crnice, nakon rata 1999 godine očuvane su kao deo bolne istorije za buduće generacije. Na mestu zapaljene džamije, izgrađena je nova džamija 2006 godine, ali je stari minaret sačuvan. 2012 godine ovaj je minaret obnovljen i nalazi se pored nove džamije kao materijalni dokaz istorije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000096

Naziv: Džamija Crnice (Minaret)

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Gnjilane

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Gnjilane

Grad / Selo: Crnice

Lokacija: Cërnice-(Gnjilane)

Poštanski fah: 60000

Naziv ulice:

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XVIII

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.