Kuća porodice Koroglu (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: Nr.v.E.K. 02-354/78

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

U narodu poznata kao“Kačamak Mahala”,ne daleko od starog centra grada Mitrovice,sa širokim dvorištem,nalazi se kuća porodice Koroglu. Po podacima kuća je sagrađena tokom prvog dela XIX veka od pomenute porodice,Koroglu.Kuća ima funkciju stanovanja.Ona pripada tipu zatvorenog čardaka.Temelji su od kamenja i masivnih zidova koja su ozidana i u prizemlju sa kamenjem.Spoljni zidovi su konstriuisani drvečem napunjenim sa ciglama koji formiraju konstrukt kuće u spratu.Spoljni zidovi su pokriveni sa tehnikom suvatiranja krećnim malterom.U južnoj strani kuće,čardak izgleda u obliku prizme.izlaženje stubova poda sprata iz planimetrije zidova prizemlja južne i istočne fasade ne samo što povečava unutrašnji prostor već ujedno formira umetnički i spoljni izgled kuće.Platforma čardaka pomoću kapitela u jastučnoj profilizovanoj formi ili profilizovanih podstubova je prenošena u četiri stuba fiksirani u platformi dvorišta.U zapadnoj fasadi je otvoren jedan prozor,dok na severnim otvorena su tri jednokrilnih prozora.Tavan je funkcionalni i estetski sastav u čardaku i sobama.Sobe su orijentisane od južno zapadne i jugoistočne strane i pristup če se obavljati od prostora čardaka.Fiksirani ormani u zidovima predtsvljaju bogatu umetničku dekoraciju obrađenih od drveta.Konstrukcija krova je klasična od drveta.Krov je pokriven sa crepovima,odnosno tradicionalnim ciglama. Struktura nije pokrenuta.Osim nekih intervencija u enterijeru i eksterijeru,ovaj objekat u celini čuvao je svoju originalnost.Kuća nije imala velike izmene tokom vremena.U današnjim danima stara građanska kuća ne koristi se od porodice,ali međuti kuća je očuvala karakter stanovanja.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000003

Naziv: Kuća porodice Koroglu

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo: Mitrovica

Lokacija: Mitrovica

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice: Vëllezërit Dragaj

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.