Kula Haljima Miftarija (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Inventarisano Data e Mbrojtjes:

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

U naselju Miftaraj, selo Vlahija, opština Mitrovica, nalazi se kula (prema verovanju meštana), Haljima Miftarija. Prema dobijenim informacijama, kula je podignuta u drugoj polovini XIX. veka, tačnije 1880. godine. Kula ima stambenu funkciju, sa etažitetom P+1, a izgrađena je od kamena i drvene građe. Ova kula, osim prozora na hodniku kule ima i puškarnice. Prizemlje kule je služilo ka mesto za stoku, a sprat ima ukupno tri soba zajedno sa hodnikom. Svaka soba ima svoje kupatilo. Pošto Haljim je posedovao oruđe znanja kao učenjak, bio je poznat Vlahiji ali i obližnjim selima a njegova kula je služila kao mesto sastanka za velikane tog vremena koji su se dogovarali oko izazova s kojima se suočavao albanski narod. Kamenje za njegovu izgradnju je uzeto sa kamenoloma a prevozno sredstvo je bilo krčelje. Prema rečima naslednika, izgradnja kule je počela na Đurđevdan (Maj mesec) a završena je na Mitrovdan (Oktobar mesec). Kula je trenutno nalazi u lošem stanju i služi kao štala. Kula je izgrađena na kamenim temeljima sa prizemljem i spratom. Konstruktivni zidovi su izgrađeni od tesanog kamena koji je očvršćen drvenim gredama koja su postavljena horizontalno u pet reda a šesti red služi i kao kruna drvene krovne konstrukcije. Stubovi u prizemlju stvaraju stabilnost za pod gornjeg sprata putem profilisanih jastuka koji su postavljeni na stubovima. Cela među-spratna konstrukcija, stepenice, tavan i krov su napravljeni od drvene građe. Otvori za osvetljenje su pravougaoni a na delu čardaka se mogu uočiti otvori za prozore u obliku puškarnice. Gornji deo ulaznih vrata je naglašen kamenim lukom. Kula je van funkcije.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000533

Naziv: Kula Haljima Miftarija

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo:

Lokacija:

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice: f.sh. Vllahi

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period:

Vek: XIX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.