Hotel “Jadran” (Mitrovica)

Status

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014

Istorijat

Zgrada nekadašnjeg hotela “Jadran” nalazi se u centru grada, na trgu „Adem Jašari“ u Mitrovici. Ova zgrada je sagrađena 1928. godine. Izgradnju objekta finansirala je bogata porodica Žarković iz Mitrovice. Objekat je prvobitno funkcionisao kao hotel, zatim kao upravna zgrada TP „LUX“, a kasnije kao gradska biblioteka. Danas je zgrada privatizovana, a prizemlje objekta ima poslovnu funkciju. Objekat je javnog urbanog karaktera i sagrađen je sa spratnošću Po+P+1. Zgrada se odlikuje secesionističkim stilom sa osnovom u obliku slova „L“. Dominira središnji volumen fasade zgrade, izveden na mestu spajanja dva krila zgrade, lučnog oblika i izvedbom krova oblika okruglog šatora. Dominacija ulaza na uglu zgrade, potencirana sa dva stuba i lučnim balkonom na spratu, jedinim na čitavoj zgradi, uporedo sa odredištem i dominacijom objekta na raskršću ulica u centru grada, pruža utisak uspešne realizacije arhitektonskog dela. Zgrada je sagrađena za obavljanja ugostiteljsko-uslužnih usluga, za kojima je u to vreme postojala potražnja i potreba. Prema etažama, podrum je namenjen za ekonomski prostor, prizemlje je služilo za pružanje ugostiteljskih usluga, dok je sprat bio namenjen za prenoćište. Građevinski materijali su tradicionalni, kamen, pečena cigla, lokalni proizvod vlasnikove fabrike, dok su konstrukcije od drveta. Dominira krovni pokrivač od falcovanog crepa od pečene gline, dok su krovovi lučnog volumena i još nekoliko elemenata prekriveni valjanim bakarnim pločama. Objekat je tokom vremena pretrpeo promene i to uglavnom na fasadi prizemlja koje su nastale promenom broja i oblika otvora. Danas je objekat u relativno dobrom stanju. Objekat je do današnjih dana uglavnom sačuvao prvobitno građevinsko stanje, a to se posebno dobro vidi na čeonoj fasadi objekta.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000457

Naziv: Hotel “Jadran”

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Mitrovica

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Mitrovica

Grad / Selo: Mitrovica

Lokacija: Mitrovica

Poštanski fah: 40000

Naziv ulice: Sheshi" Mehë Uka"

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Moderna

Vek: XX

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.