Sahat Kulla (Prizren)

Status

Vrsta zaštite: Pod zastitom Data e Mbrojtjes: 1263/68

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2010

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2011

Vrsta zaštite: Pod privremenom zastitom Data e Mbrojtjes: 2012

Istorijat

U prostoru hamama sagrađenog krajem XV veka, tačnije 1498. godine, sada se nalazi Arheološki muzej. Pretpostavlja se da je graditelj ovog hamama bio Šemsudin Ahmed-beg. U nedostatku pisanih izvora, ne zna se tačno do koje se godine koristio kao hamam, ali se zna da sredinom XIX veka hamam nije vršio svoju prvobitnu funkciju, jer je tada Ešref-paša Rotuli nad delom koji se grejao sagradio Sahat kulu. Prilikom arheoloških istraživanja sprovedenih 2003. godine, u južnom delu su otkriveni ostaci prostora koji se nije grejao (ulaznog dela) hamama nad kojim je sagrađen stambeni objekat. Na osnovu ove činjenice može se utvrditi da je hamam bio delimično porušen još u XIX veku. Objekat je bio zapušten, a okolni meštani su ga do 1972. godine koristili kao skladište, kada su započeti restauratorski i konzervatorski radovi. Dana 17. novembra 1975. godine objekat je svečano otvoren, ali sada sa novom namenom, hamam je pretvoren u Arheološki muzej. Muzej se bavi arheološkim materijalima sa arheoloških nalazišta u prizrenskom regionu, odnosno u opštini Prizren, Dragaš, Orahovac i Suva Reka. Izloženi materijal pripada širokom vremenskom rasponu, od ranog neolita, eneolita, bronzanog doba, gvozdenog doba, rimskog doba, ranog srednjeg veka do kasnog srednjeg veka. Objekat je pravougaonog oblika i sazidan je od različitog kamena i opeke, a kao vezivni materijal koristio se krečni malter. Krov ima dve kupole i tri kubeta, a svi su pokriveni olovnim pločama. Sahat kula je sazidana od opeke od pečene gline. Pod objekta popločan je kamenim pločama koje su postavljene 70-ih godina XX veka kada je objekat pretvoren u arheološki muzej. Specifičnost ovog objekta je to da je u sklopu hamama sagrađena Sahat kula, dva objekta među kojima ne postoji nikakva funkcionalna veza, tako da zbog ovakve isprepletenosti predstavlja jedinstven slučaj. Tokom 2008. godine započeti su radovi na restauraciji objekta, međutim oni još uvek nisu završeni. Arhitektonski muzej ima ogromnu vrednost zbog toga što predstavlja jedinstvenu zgradu sa dve tipologije. Pored arhitektonske i umetničke vrednosti, u muzeju se izlažu i eksponati od velike istorijske i naučne vrednosti.

Nazivi i reference

Jedinstveni broj: 000438

Naziv: Sahat Kulla

Klasa: Monument

Institucija: RCKN - Prizren

Lokacija

Država: Kosovo

Opština: Prizren

Grad / Selo: Prizren

Lokacija: Ulica “Sahat kula"

Poštanski fah: 20000

Naziv ulice: “Saraqëve”

Funkcionalna vrsta i datiranje

Vrsta (Tip):Arkitektuale - SRB

Period: Osmanska

Vek: XV

Saznajte kroz mapiranje:

Razvoj Databaze je bio moguć sa velikom podrškom Britanske Ambasade u Pristini. Izraženi sadržaj u njoj je, odgovornost Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i ne odražava obavezno mišlenja donatora.
Projekat za izradu ove baze podataka je proveden od strane Švedske Fondacije Kulturne Baštine bez Granica CHwB.
© 2014 / Izraženi sadržaj je odgovornost Vlade Kosova ili Ministarstva kulture, omladine i sporta i ne predstavlja satavove donatora.